Politica de confidentialitate
Ultima actualizare: ianuarie 2019
I. Informatii generale
Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale administratorului icasa.ro, cu sediul în Iasi, Romania în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet icasa.ro („Site-ul”)
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Daca sunteti vizitator al Site-ului, administratorul icasa.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati în mod direct în contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul sectiunii de contact / întrebari / formulare, în masura în care ne contactati în acest fel.
Accesând acest site, urmatoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:
– IP-ul ti browserul utilizat.
– Comentând pe acest site, urmatoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:
– nume de utilizator.
– adresa de email.
– adresa web a site-ului persoanei care comenteaza.
Daca veti publica pe Site alte date cu caracter personal, din proprie initiativa, atunci ti acestea vor fi colectate sub forma unui comentariu / articol.

III. Scopurile ti temeiurile de prelucrarii
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
– în scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, în principal, în vederea îmbunatatiri experientei oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al administratorului icasa.ro de a îmbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra, exceptie facand faptul ca nu veti putea utiliza anumite servicii puse la dispozitie de icasa.ro ( comentarii, contact form-uri ).
Daca sunteti vizitator al Site-ului, detinatorul website-ului prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
– pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de detinatorul website-ului, prin intermediul Site-ului. Utilizarea site-ului icasa.ro, atrage dupa sine acceptarea politicii de cookie.
– pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul ti a îmbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al detinatorul website-ului de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum ti pentru a îmbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, întrebari sau reclamatii.
IV. Durata pentru care va prelucram datele
Ca principiu, administratorul icasa.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, administratorul icasa.ro poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina icasa.ro în desfaturarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:
– pentru administrarea Site-ului;
– în situatiile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre detinatorul website-ului prin intermediul Site-ului;
– pentru mentinerea, personalizarea ti îmbunatatirea Site-ului ti a serviciilor derulate prin intermediul lui;
– pentru efectuarea analizei datelor, testarea ti cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare ti activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta ti autentificarea utilizatorilor;
– pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în conditiile ti limitele prevazute de lege;
– atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate catre detinatorul website-ului pot fi transferate în afara României, dar doar catre state din Uniunea Europeana.
VII. Drepturile de care beneficiati
În conditiile prevazute de legislatia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre detinatorul website-ului, conform celor descrise în prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea detinatorul website-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum ti detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara întârzieri justificate, de catre detinatorul website-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum ti completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedette imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
– dreptul la ttergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

în cazul în care este retras consimtamântul ti nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii ti nu exista motive legitime care sa prevaleze;

în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie tterse pentru respectarea unei obligatii legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitarii de ttergere a datelor, detinatorul website-ului sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) ti sa continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
– dreptul la restrictionarea prelucrarii în masura în care :

persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ttergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau

persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obitnuit ti într-un format utor de citit, precum ti (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre detinatorul website-ului catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;
– dreptul la opozitie – în ceea ce privette activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos.

în orice moment, din motive legate de situatia particulara în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al detinatorul website-ului sau în temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor în care detinatorul website-ului poate demonstra ca are motive legitime ti imperioase care justifica prelucarea ti care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor ti libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;

în orice moment, în mod gratuit ti fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct.

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;
– dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în masura în care considerati necesar.
Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate ti pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: office@icasa.ro.
Aceasta pagina de internet folosette fitiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul în care se folosesc aceste fitiere, va rugam sa accesati urmatorul link.
Termeni si conditii suplimentare de utilizare a sitului icasa.com

ACCEPTAREA CONDITIILOR
Prin accesarea acestui site web si/sau a oricarei pagini a acestuia sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare aveti oricand posibilitatea de a nu accesa acest website.

DESCRIEREA SERVICIILOR
Icasa.com pune la dispozitie informatiile din acest site web in scop informativ general, si nu garanteaza de exactitatea lor la un moment dat, desi se va incerca pe cat posibil ca la publicarea lor pe site toate informatiile sa fie exacte.
NEANGAJAREA RASPUNDERII
Icasa.com nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.
Icasa.com nu garanteaza in nici un fel acuratetea, gradul de utilitate sau caracterul complet al informatiilor sau al materialelor cuprinse in acest sit. Icasa.com nu garanteaza rezultatele ce s-ar putea obtine din utilizarea informatiilor prezentate prin intermediul acestui sit si nici disponibilitatea spre folosire a oricaror informatii prezente pe site.
Icasa.com nu isi asuma nici o responsabilitate pentru continutul nici unui material (contract) prezntat pe acest site. Acestea sunt prezentate in scop informativ si fiind considerate ca fiind utile.
Icasa.com nu poate fi tras la raspundere pentru materialele prezente pe site, acestea sunt prezntate in scop informativ, nu in scop comercial.
REGULI GENERALE
Orice utilizator care viziteaza acest sit o face pe propria raspundere. Materialele si informatiile continute in acest sit sunt furnizate în scop de informare generala, nefiind însotite de nici un fel de garantii, explicite sau implicite.
LIMITARI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR
Icasa.com nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care serviciile sitului nu pot fi accesate de catre utilizatori, pe o perioada nelimitata/nedeterminata de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
INCHEIEREA ACORDULUI
Icasa.com isi rezerva dreptul de a schimba termenii, conditiile si politicile in orice moment fara a anunta in prealabil, prin urmare sunteti rugat sa revedeti in mod regulat aceasta sectiune pentru a fi la curent cu modificarile aduse.